Tegeltaks

Tegels verdrijven het groen in tuinen en dat heeft grote gevolgen.

Pleinen in de openbare ruimte worden dichtgelegd met tegels. Hierdoor kan het regenwater niet wegzakken in de grond en raakt het riool overbelast. Ook in tuinen van particulieren liggen zoveel tegels dat het regenwater niet weg kan zakken in de grond en allemaal afgevoerd moet worden via de riolering. De capaciteit van de riolering is hiervoor onvoldoende zodat deze overstroomt met als gevolg wateroverlast.

Door verstening neemt ook de biodiversiteit af. Vogels, vlinders en andere dieren vertrekken uit de achtertuin. Op hete dagen blijft de warmte langer hangen en ontstaan er hitte-eilandjes die de gezondheid van kwetsbare groepen als bejaarden en zieken bedreigen (hittestress). Bovendien zweven er veel meer fijnstofdeeltjes rond.
Er zijn verschillende redenen waarom mensen kiezen voor een tegeltuin. Sommige mensen zijn fysiek niet in staat hun tuin te onderhouden en kiezen daarom voor tegels. Voor de grote meerderheid is ‘gemak’ het argument.

Door de klimaatverandering zullen de extreme zomerse buien alleen maar toenemen. Waterschappen en gemeenten hebben al maatregelen getroffen zoals extra bergbassins, duikers en verbreding van de riolering. Een enkele gemeente overweegt nu tegeltaks in te voeren: een boete op teveel tegels in onze tuin. Elke tuinbezitter die kiest voor tegels in plaats van planten moet dat in zijn portemonnee gaan voelen. Nu moet duidelijk gemaakt worden dat elke burger zelf een steentje bij kan dragen. Of eigenlijk juist minder steentjes? De vraag is dan hoe je gaat controleren of tuinen te veel te tegels bevatten. Het zou betekenen dat een gemeente jaarlijks vanuit de lucht opnames moet maken van alle percelen en deze met elkaar vergelijken. En wat doe je bijvoorbeeld met kunstgras? Vooralsnog lijkt het een proefballonnetje. Een GroenerGras Hovenier kan u helpen bij het groener maken van uw tuin. GroenerGras Hoveniers: vakbekwaam, vertrouwd en betaalbaar.